Futurum filter till både franke och futurum fläktar.

Filter till Futurum köksfläktar. Futurum startade för länge sedan i norrland och 2006 så fusionerades Franke och Futurum och blev då Franke futurum.

Filtero har filter till alla Futurum modellerna såsom: futurum 200 filter, futurum 210 filter, futurum 215 filter, futurum 230 filter, futurum 251 filter, futurum 252 filter, futurum 400 filter, futurum 420 filter, futurum 480 filter, futurum 490 filter, futurum 600 filter, futurum 602 filter, futurum 604 filter, futurum 622 filter, futurum 625 filter, futurum 690 filter, futurum 692 filter, futurum 800 filter, futurum 830 filter, futurum 850 filter.