Filterlådor för ventilation används för att skydda frånluftsfläktar eller tilluftsfläktar. Mekanisk ventilation för med sig partiklar som med tiden sätter igen fläktbladen i fläkthjulet. Ett smutsigt fläkthjul orsakar obalans och sliter ut motorn med tiden.