Filter till Östberg HERU S modeller. Heru S serien är liggande aggregat med anslutningarna på vardera sida. Heru s aggregaten kan placeras i kalla utrymmen då de har tillräckligt tjock isolering.

Filtero har östbergs originalfilter till samtliga aggregat såsom Heru 50 S, Heru 70 S, Heru 75 S, Heru 90 S, Heru 100 S, Heru 130 S, Heru 180 S, Heru 250 S, Heru 400 S, Heru 600 S, Heru 800 S, Heru 1200 S, Heru 1600 S och Heru 2400 S