Filter till Östberg HERU 180 S EC 2 FTX aggregat.

Filtero har både F5 filter och F7 filter till östberg Heru 180 S, förr använde man ofta filterklass F5 för frånluften och filterklass F7 för tilluften men idag är det vanligare att man använder filterklass F7 till både frånluften och tilluften.