Filtero har filter till alla östbergs ftx aggregat, tilluftsaggregat och filterlådor, vi saluför även östbergs originalfilter.

Ftx aggregat serien heter Heru, och finns i 3 olika typer: S-serien, T-serien och LP serien. Heru S aggregaten är liggande med anslutningarna på vardera sida om aggregatet medans Heru T aggregaten är toppmatade stående aggregat med anslutningarna på ovansidan. Heru LP serien är lågprofil aggregat.

Östberg fläktproduktion startade 1981 och på mindre än femton år utvecklades verksamheten från en liten verkstad till ett mångmiljonföretag. Östbergs aggregat är vanligt förekommande i svenska hem och större lokaler.