Filter till Östberg HERU T modeller, Filtero har östberg originalfilter till samtliga aggregat i östberg Heru T-serien såsom Heru 62 T, Heru 65 T, Heru 70 T, Heru 80 T, Heru 90 T, Heru 95 T, Heru 100 T, Heru 115 T, Heru 130 T, Heru 140 T, Heru 160 T, Heru 180 T, Heru 200 T, Heru 250 T, Heru 400 T, Heru 600 T, Heru 800 T, Heru 1200 T, Heru 1600 T och Heru 2400 T.