Filter till FTX värmeåtervinningsagreggat från Bahco.

Filtero har de flesta filter till bahco aggregat och vi utökar sortimentet varefter vi får in förfrågningar.