Filter till FTX värmeåtervinningsagreggat från Exhausto.