Filter till Östberg HERU 90 S FTX aggregat. Filtero har både F5 filter och F7 filter till Östberg Heru 90 S, förr använde man ofta F5 till frånluften men idag är det vanligare att man använder filterklass F7 till både frånluften och tilluften.