Filter till Östberg HERU 250 S EC FTX aggregat.

Filtero säljer filterklass F7 till östberg Heru 250 S, förr använde man ofta filterklass F5 för frånluften och filterklass F7 för tilluften men idag är det vanligare att man använder filterklass F7 till både frånluften och tilluften.