Vi har filter till de flesta FTX aggregat som saluförts i sverige. Filtero har filter till Flexit, Östberg, Systemair, REC Indovent, enervent, Swegon med flera. Filtero har också filter till väldigt många utgångna ftx aggregat. 

Om du inte hittar ditt filter hos filtero så är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig gärna att få fram ditt filter. Vi vågar påstå att vi idag har det största sortimentet av filter till ftx-aggregat i Europa.

Filtertyper

Filter till ftx aggregat (värmeåtervinninsaggregat) finns i många olika utförande, nedan beskriver vi de olika filtermodeller som är vanligast:

Påsfilter: Ett påsfilter består av en ram i plast eller plåt, sedan är filtret sytt som en påse och det kan vara allt från 1påse och uppåt. Längden/djupet på påsen/påsarna varierar också

Panelfilter / Pleatfilter / Kasettfilter: Denna filtermodell är vanligast i nyare ftx-aggregat, en ram av papp och veckad cellulosa 

PlanfilterDessa filter användes ofta förr i tiden, det är en väldigt liten filteryta som snabbt skapar högt motstånd.

Filterklasser

Vanligaste filterklassen för ftx aggregat idag är F7 och ibland F5 för frånluften.

Från den 1 juli 2018 gäller enbart den nya ISO-standarden för luftfilter. Alla de gamla G-, M- och F-klasserna försvinner, och går inte att direkt översätta till de nya PM-klasserna.

De nya filterklasserna – i princip

Filtren mäts och klassas separat för partiklar i tre olika storleksfraktioner, och en sifferbeteckning visar hur stor andel av partiklarna som filtret skiljer av. Filtren deklareras med både klass och avskiljningsförmåga i viktprocent, där procenttalet är avrundat nedåt till närmaste femtal. För att få klassas måste ett filter avskilja minst 50 viktprocent av partiklarna i storleksklassen.