Filter till ABB ftx aggregat, filtero säljer filter till ABB värmeåtervinningsaggregat och arbetar ständigt med att utöka sortimentet.