No products here

Sorry for the inconvenience.

Filter till Fjäråskupan Panorama, tänk på att det är ganska många filter i fjäråskupan panorama modellen. Tänk på att rengöra filtren ofta, om fettet ej försvinner efter rengöring så är det dags att byta filter. Filtero lagerhåller filter till fjäråskupan panorama.