Vi har filter till FTX aggregat, filterboxar, friskluftsventiler, köksfläktar mm. Vi har även kolfilter till köksfläktar, ftx-aggregat mm. Ett filter är en viktig komponent i ventilationsfläktar som filtrerar den inkomande luften eller den utgående luften. Syftet med filtrering av inkomande luft är att rena luften från damm partiklar eller pollen. Det går även att filtrera mindre partiklar. Syftet med filtrering av utgående luft är oftast att rena luften från damm partiklar för att skydda de mekaniska komponenter som kan finnas i ett FTX aggregat, frånluftsfläkt mm.

Kolfilter används ofta för köksfläktar.