Filterguiden

Filter för att rena luft från olika sorters partiklar.

De vanligaste partiklar som vi renar är pollen och inomhusdamm.

När vi vill skydda oss mot pollen är det vanligt att vi använder oss av finfilter som F7 eller högre klass som F8. F7 filter är den vanligaste filterklassen som vi använder mot pollen och finns i olika modell utförande, som panelfilter eller påsfilter.